ADMITERE

PERIOADA DE INSCRIERI  Antreprenoriat imobiliar  – program de master acreditat ARACIS cu avizul Comisiei de Stiinte Economice si al Comisiei de Stiinte Ingineresti

Sesiunea de vara 10-29 iulie 2019

Info: coordonator programe de studii
Prof.univ.dr.ec. Florin-Alexandru Luca
Sef Colectiv Economie si Marketing
0755.859.209
florin.alexandru.luca@gmail.com

ADMITERE ANTREPRENORIAT IMOBILIAR
Inscrieri: Secretariat Facultate de Constructii si Instalatii (prima cladire din Podu Ros)

Facultatea de Constructii si Instalatii

Studentii admisi pe locurile fara taxa raman pana la finalizarea studiilor pe locurile bugetate
Studentii admisi la taxa au posibilitatea incepand cu anul 2 de studii sa treaca pe locuri suplimentare bugetate functie de rezultate.

Toti studentii (buget si taxa) au locuri asigurate in camin.

Taxa de inscriere: 100RON 

ACTE NECESARE:

  1. Diploma de bacalaureat  original
  2. Diploma de licenta  si foaia matricola in original sau in copii legalizate
  3. Pentru absolventii 2019 este suficienta adeverinta de finalizare a studiilor care sa mentioneze media la licenta si media anilor de studii, sau copie legalizata dupa aceasta
  4.  certificat de naştere, în copie legalizată;
  5. dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
  6. adeverinţă medicală de la medicul de familie   în care trebuie să se specifice faptul ca „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase”.
  7. două fotografii color, 3 x 4 cm

PENTRU ADMITEREA PE LOCURILE LA BUGET SUNT NECESARE ACTELE IN ORIGINAL