Antreprenoriat imobiliar

Master “Antreprenoriat Imobiliar”

Programul de studii este realizat  la Facultatea de Constructii si Instalatii. Programul este acredidat de Ministerul Educatiei si ARACIS si se axeaxa pe discipline de management, marketing, economie si  evaluare constructii conforme ANEVAR.

Discipline an 1 si 2 (120 credite)

Semestrul 1

Client service pe piata imobiliara -strategii de comunicare si negociere
Notiuni generale privind alcatuirea constructiilor
Evaluarea starii tehnice a construcţiilor
Strategii imobiliare
Cercetare 1

Semestrul 2

Branding imobiliar
Analiza investitiilor imobiliare
Managementul calităţii in constructii
Etica si integritate academica
Evaluarea proprietatilor imobiliare
Cercetare 2

Semestrul 3

Antreprenoriat imobiliar - maketingul afacerilor imobiliare
Studii de piaţa în domeniul imobiliar- cercetari de marketing
Elemente de cadastru şi publicitate imobiliară
Managementul proiectelor imobiliare
Green-marketing si dezvoltare
Cercetare 3

Semestrul 4

Cercetare 4
Elaborare lucrare de disertatie

CORP PROFESORAL (curs si seminar)

Prof. univ. dr.habil. Florin Alexandru LUCA, economist, conducator de doctorat in marketing
Prof.univ.dr.ing. Dorina ISOPESCU, conducator de doctorat in inginerie civila
Conf.univ. dr. ing. Eduard ANTOHIE, membru ANEVAR – Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania
Conf.univ.dr.ing. Petru MIHAI, conducator de doctorat in inginerie civila
Conf. univ. dr. ing. Adrian SERBANOIU, membru ANEVAR –  Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania
Prof. univ. dr. Mariana BUCUR-SABO, economist, membru al Comisiei pentru studierea problemelor de marketing,  – ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
Lect. univ. dr. Dumitru FILIPEANU, economist cu experienţă 15 ani în Top-Management
Lect. univ. dr. Anca BUTNARIU economist
Dr. Claudia CIOBANU, expert contabil si doctor in marketing
Lect.dr. Gabriela CIURARIU, economist, specialist piete financiare
Lect. univ. dr. Mihaela CANANAU – experienta de 20 de ani în televiziune si presa scrisa
Sef lucr. dr. Radu LUPASTEANU, doctor in management

Aula