Antreprenoriat imobiliar

Master “Antreprenoriat Imobiliar”

Programul de studii este realizat  la Facultatea de Constructii si Instalatii. Programul este acredidat de Ministerul Educatiei si ARACIS si se axeaxa pe discipline de management, marketing, economie si  evaluare constructii conforme ANEVAR – Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania.

Discipline an 1 si 2 (120 credite)

Semestrul 1

 • Client service pe piata imobiliara -strategii de comunicare si negociere
 • Notiuni generale privind alcatuirea constructiilor
 • Evaluarea starii tehnice a construcţiilor
 • Strategii imobiliare Cercetare 1

Semestrul 2

 • Branding imobiliar
 • Analiza investitiilor imobiliare
 • Managementul calităţii in constructii
 • Etica si integritate academica
 • Evaluarea proprietatilor imobiliare
 • Cercetare 2

Semestrul 3

 • Antreprenoriat imobiliar – maketingul afacerilor imobiliare
 • Studii de piaţa în domeniul imobiliar- cercetari de marketing
 • Elemente de cadastru şi publicitate imobiliară
 • Managementul proiectelor imobiliare
 • Green-marketing si dezvoltare
 • Cercetare 3

Semestrul 4

 • Cercetare 4
 • Elaborare lucrare de disertatie

CORP PROFESORAL (curs si seminar)

Prof. univ. dr. Florin Alexandru LUCA, doctor in management, conducator de doctorat in marketing
Conf. univ. dr. Dumitru FILIPEANU, economist cu experienţă 15 ani în Top-Management
Conf.univ. dr. ing. Eduard ANTOHIE, membru ANEVAR
Sef lucr.dr. Radu LUPASTEANU, doctor in management
Sef lucr.dr Catalin ONUTU
Lect.univ.dr. Anca BUTNARIU, doctor in management
Lect.univ.dr. Claudia CIOBANU, doctor in marketing si expert contabil
Lect.univ.dr. Gabriela CIURARIU, economist, specialist piete finnciare
Sef.lucr.dr. Raluca ONOFREI
Invitati:
Prof. univ. dr. Mariana BUCUR-SABO, economist, membru al Comisiei pentru studierea problemelor de marketing,  – ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
Dr. Mihaela CANANAU – experienta de 20 de ani în televiziune si presa scrisa
Dr. Constanta PRAVAT, doctor in marketing

Aula