Evaluare si dezvoltare imobiliara

Programul de studii este realizat de Colectivul de Economie si Marketing in colaborare cu Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului. Programul de studii este acreditat ARACIS (avizul Comisiei de Stiinte Economice) si Ministerul Educatiei si se focuseaza pe disciplinele de management, marketing, evaluare si economie in constructii. Disciplinele sunt conforme cu ANEVAR.

Discipline an 1 si 2 (120 credite)

Client services pe piata imobiliara -strategii de comunicare si negociere
Managementul calităţii in construcţii
Managementul proiectelor şi analize economice
Legislaţie de specialitate
Branding imobiliar
Analiza investitiilor imobiliare
Dezvoltarea durabilă a teritoriului
Strategii imobiliare – analiza clientilor, a concurentei si strategii de dezvoltare

Antreprenoriat imobiliar – marketingul dezvoltarii afacerilor
Studii de piaţa în domeniul imobiliar – cercetari de marketing
Elemente de cadastru şi publicitate imobiliară
Consultanta in constructii
Green-marketing si dezvoltare
Etica si publicitate

Biblioteca

CORP PROFESORAL (curs si seminar)

Prof. univ. dr. Ion GIURMA
Prof.univ.dr. Florian STATESCU
Prof.univ.dr. Dorin COTIUSCA
Prof.univ.dr. Gilda GAVRILAS
Prof. univ. dr. Mariana BUCUR-SABO, economist, membru al Comisiei pentru studierea problemelor de marketing,  – ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
Prof. univ. dr. Rodica BOIER, economist, membru al Asociaţiei Americane de Marketing
Conf. univ. dr. Steluţa BUDA, economist, membru al Asociatiei Române de Marketing – Filiala Iasi
Conf. univ. dr. Florin Alexandru LUCA, economist, Preşedinte al Asociatiei Române de Marketing – Filiala Iasi
Lect. univ. dr. Dumitru FILIPEANU, economist cu experienţă 15 ani în Top-Management
Lect.univ.dr. Gabriela Ciurariu, economist – specialist in piete financiare
Lect. univ. dr. Florentina SARBU, economist
Lect. univ. dr. Mihaela CANANAU – experienta de 20 de ani în televiziune si presa scrisa
Sef lucr. dr. Marius TELISCA
Sef.lucr.dr. Costel BOARIU
Sef lucr.dr. Iulian HOGAS
Asist.dr. Claudia Ciobanu – expert contabil si doctor in marketing