INFO

CATEDRA DE ECONOMIE SI MARKETING

STEMA UTI_fara fond alb

Catedra de Economie si Marketing a luat fiinta in anul 1953 in cadrul Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi.

Colectivul acestei catedre, formata   exclusiv din economisti,  a introdus în planurile de învăţământ superior, alaturi de ASE Bucuresti, primul curs de marketing din ţară (1970). Membrii catedrei s-au numarat printre  fondatorii  Asociatiei Române de Marketing, prima asociatie de profil din România (1973). In prezent Colectivul de Economie si Marketing  este condus de conf.dr. Florin-Alexandru Luca.

Catedra are o îndelungată tradiţie în cercetarea ştiinţifică şi a editat numeroase cărţi şi tratate care au obtinut numeroase premii nationale si internationale printre care mentionam: Marketing si crestere economica (1972), Strategii de marketing, primul Dicţionar de marketing din ţară, Economie,  Finante,  Marketing Industrial, Audit in Marketing, Marketing – Dicţionar explicativ, Marketing. Ştiinţa şi arta afacerilor, Comportamentul consumatorului, Inovare si succes, Legităţi ale economiei de piaţă, Teorii şi politici economice pentru România,  Marketing International, Business to Business Marketing, Marketing public, Marketing direct,  Marketing-Studii de caz (2013), Marketingul afacerilor (2013), Marketingul afacerilor. Concepte. Metode. Strategii,  Brand, de la teorie la practica (2014)  etc.

Colectivul de Economie si Marketing  coordoneaza singurele programe de studii de master cu profil economic din Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi.  Absolventii nostri  activeaza in diferite tari din Uniunea Europeana in pozitii de top si au urmat doctorate la Oxford, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” si  Universitatea Tehnica Iasi.

Incepand  cu oct 2013 Colectivul de Economie si Marketing este componenta autonoma in cadrul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic (subordonat direct Rectoratului Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iasi).  Colectivul coordoneaza masterele cu profil economic  “Antreprenoriat Imobiliar” si “Evaluare si dezvoltare imobiliara care  se adreseaza cu precadere absolventilor FEAA si celor de la sectiile de inginerie economica.

Programele de master Antreprenoriat Imobiliar si Evaluare si dezvoltare imobiliara se bucura de sprijinul a doua dintre cele mai puternice facultati din cadrul Universitatii si anume: Constructii si Instalatii si Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului.

 

UNIVERSITATE de TOP

Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iaşi este in topul universitatilor din Romania  fiind clasificata de catre Ministerul Educatiei Nationale alaturi  alte 11 universitati  drept universitate de cercetare avansata si educatie. Din Iaşi mai fac parte in aceasta onoranta clasificare inca doua universitati:  „Alexandru Ioan Cuza” şi UMF  Gr.T.Popa”

CNATDCU Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior ARACIS a acordat Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iasi cea mai inalta distictie – Grad de incredere ridicat

Diploma-ARACIS

 

SCURT ISTORIC AL UNIVERSITĂŢII TEHNICE “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI: 2013 – 200 de ani de la infiintare

EMBLEMA UTI dreapta_fara colturi albe

In 1813 profesorul Gheorghe Asachi înfiinţează prima şcoală de ingineri hotarnici şi ingineri civili cu predare în limba română. Această şcoală este considerată a fi nucleul învăţământului tehnic superior iesean.

Pe 7 noiembrie 1912, în urma aprobării noului regulament al Facultăţii de Ştiinţe din cadrul Universităţii, se înfiinţează învăţământul superior electrotehnic, chimic aplicat şi agronomic’

Prin reforma învăţământului din anul 1948 se înfiinţează Institutul Politehnic “Gh. Asachi” din Iaşi, care funcţionează până în anul 1993 când, în cadrul reformei învăţământului superior din România, Institutul Politehnic “Gh. Asachi” din Iaşi devine, la 17 Mai 1993, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi.  In prezent Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi are în componenţa sa unsprezece facultăţi şi un departament independent subordonat direct Rectoratului: Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic.

In anul 2013 Universitatea a serbat cu fast 200 de ani de la infiintare

Facultatile de Constructii si Instalatii si Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului, partenere in program, sunt cele mai puternice facultati din cadrul Universitatii, avand  dotari de ultima ora.